Belastingen & Huisverhuren - Nederlandse Informatie Gran Canaria

Ga naar de inhoud
Algemeen de Belastingen in Spanje
Net zoals elk land heeft ook Spanje belastingen waar men als inwoner mee te maken krijgt. Sommige belastingen zijn indirect en gelijk voor iedereen terwijl andere belastingen direct en gerelateerd zijn aan het inkomen of vermogen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste belastingen in Spanje.
Als men in Spanje gaat wonen krijgt men te maken met directe en indirecte belastingen. Directe belastingen ook wel persoonlijke belastingen genoemd, hebben betrekking op een vermogen of het genoten inkomen zoals inkomstenbelasting, vermogensbelasting en belastingen op donaties.
Indirecte of ook wel wettelijke belastingen genoemd, hebben betrekking op handelswaar en consumentenbestedingen zoals de BTW, overdrachtsbelasting en bijzondere belastingen. Belastingen kunnen geheven worden door de nationale overheid (ministerio de Economia y Hacienda), de regionale en autonome overheden en lokale overheden zoals gemeenten.

Impuesto Valor Anadido IVA
De IVA is te vergelijken met de BTW en is een zogenaamde indirecte belasting die geheven wordt door de nationale overheid. De IVA is een percentage bovenop de prijs van een product of dienst waarbij elke consument deze belasting moet betalen. Spanje kent anno 2018 drie tarieven, 21%, 10% en 4%.

Impuesto sobre el Patrimonio IP
Het gaat hier om een vermogensbelasting die zowel door residenten als niet-residenten betaald dient te worden over het vermogen. Als je een resident of ingezetene bent van Spanje moet je belasting betalen over het wereldvermogen. Als je niet-resident of geen ingeschreven bent betaal je belasting over het vermogen in Spanje.
Naast de kadastrale waarde van een onroerend goed moet men ook aangifte doen over het gemiddelde banksaldo en andere bezittingen, zoals luxe kapitaalgoederen, levensverzekeringen, aandelen en obligaties etc. De directe vermogensbelasting wordt geind door de autonome regering.
Men hoeft als resident en niet-resident pas een vermogensbelasting te betalen als men een vermogen heeft boven de 700.000 euro met vrijstelling voor een eigen (hoofd)woning 300.000 euro (geldt niet voor niet-residenten want die hebben geen hoofdwoning in Spanje). Het merendeel van de mensen die fiscaal resident zijn in Spanje betaalt geen Impuesto sobre el Patrimonio omdat men de belastingvrije voet van 700.000 + 300.000 euro niet haalt.

Impuesto de Bienes Inmuebles IBI
De onroerendgoedbelasting is een gemeentebelasting die jaarlijks geind wordt door de gemeente waar men woont of een huis heeft in Spanje. De IBI geldt voor residenten en niet-residenten die een eigen woning hebben waarbij de hoogte van deze belasting afhankelijk is van de kadastrale waarde van de woning. De onroerendgoedbelasting wordt op lokaal niveau geind, door de gemeente dus.

Impuesto sobre la renta de las personas fisicas IRPF
De inkomstenbelasting geldt voor iedereen die langer dan 183 dagen (6 maanden) per kalenderjaar in Spanje verblijft. Op dat moment wordt men fiscaal ingezetene en moet men inkomstenbelasting in Spanje betalen. Spanje kent 5 verschillende percentages (tipo impositivo) die verdeeld zijn in schijven (tramos IRPF) die te maken hebben met het loon op jaarbasis.

Impuesto Sobre Vehiculos de Traccion Mecanica/Circulacion IVTM
Eenieder die een gemotoriseerd voertuig heeft dient op lokaal niveau een motorrijtuigenbelasting te betalen. Deze is over het algemeen vele malen goedkoper dan in Nederland en Belgie en wordt eenmaal per jaar geind.
Elke gemeente waar men woont heft verschillende soorten belastingen zoals voor het ophalen van huisvuil, riolering, afgifte vergunningen, parkeren etc. De hoogte van deze belastingen is per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen daarnaast ook nog andere belastingen heffen voor bepaalde diensten.

Impuesto sobre la Renta de no Residentes IRNR
De inkomstenbelasting voor niet-residenten geldt zoals de naam al aangeeft voor niet ingeschrevenen in Spanje die wel inkomsten genereren. Deze verplichte belasting geldt voor natuurlijke personen alsook rechtspersonen die niet-resident zijn in Spanje maar toch geld verdienen.
Het uitgangspunt van de Spaanse belastingdienst is dat een eigendom inkomsten genereert waarbij gesproken wordt over vermoedelijke inkomsten die opgegeven moeten worden bij de belastingdienst in Spanje via het formulier model 210. Het zogenaamde huurwaardeforfait bedraagt doorgaans 2% van de kadasterwaarde.
Samenvatting Belastingen op Gran Canaria

U heeft een eigen 2e huis gekocht maar bent  in Nederland danwel Belgie wonend
U krijgt te maken met lokale Gemeente belasting verzoeken in uw brievenbus:
  • Grondbelasting van uw gemeente
  • Riool belasting
  • Wegens belasting voor uw Spaanse auto

Tevens dient u ongevraagd jaarlijks een opgave doen van uw bezit, zoals eigen huis
  • Deze opgave gaat direct naar de Centrale Regering in Madrid. U kunt dit zelf doen online met formulier 210, deze rekent gelijk alles uit. U geeft daar aan uw Nie nummer, naam, adres enz maar ook adres in Nederland.
  • Bij inkomsten kunt u huisverhuur opgeven. Indien u uw verhuurt via een Website als Booking.com moet u de inkomsten opgeven daar de overheid samenwerkt met Booking.com. De overheid werkt niet samen met websites in Nederland maar uitsluitend met Spaanse websites, Booking.com en Air B&B
  • Het is dus slim vooraf te bepalen hoe u uw huis gaat verhuren maar in principe moet u alles opgeven !
  • De belastingdienst laat u niet vooraf danwel achteraf iets weten wat u moet aangeven of of u het goed heeft ingevuld, maar u bent het wel jaarlijks verplicht zelf op te geven! ander kunt u op een gegeven moment een boete verwachten !

Online aangifte doen met model 210
Velen gebruiken een zogenaamde Gestoria voor uw belastingaangifte. Een Gestoria is een administratiekantoor danwel advocaten kantoor die alles voor u regelt. Indien u alleen een huis bezit , geen Resident bent en verder geen Gran Canaria inkomen kunt dit ook zelf online middels formulier: 210
Dit kunt u vrij gemakkelijk online invullen en betalen. U spaart dan de kosten van een Gestoria/Aangifte van gemiddeld €150 uit.

Uw huis verhuren
U kunt het beste uw huis verhuren aan mensen uit uw eigen land en niet via commerciele websites want u weet niet wat u in huis haalt. Spanjaarden huren graag uw huis voor een weekend om uit te gaan in Playa del Ingles maar vervolgens slaapt men stiekum met wel 6 of 8 personen en laat een berg ellende achter. Uw verdiensten wegen niet op tegen de kosten van schoonmaak en ergenis of schade. Altijd minimaal een week verhuren om deze wanorde tegen te gaan. Mensen uit u eigen land of omgeving kent u wellicht via uw bedrijf , familie danwel vrienden/kennissen en zijn makkelijker aanspreekbaar!

Huismeester
U dient ook iemand aan te stellen als huismeester die de schoonmaak regelt en zorgt voor sleutel overgave. Hij of zij controleert uw huis bij afwezigheid op gebreken.
Terug naar de inhoud